GDPR

med ro i maven

Om os

Vi er både DPO’er, GDPR-rådgivere og IT-sikkerhedskonsulenter

Vi er både DPO’er, GDPR-rådgivere og it-sikkerhedskonsulenter.

Er du databehandler?

Databehandlerpakke

Se mere

Revisorerklæring og GDPR

Ny udgave af ISAE 3000 GDPR med begrænset sikkerhed

Det har længe været et problem, at dataansvarlige efterspørger en ISAE 3000 GDPR (høj) fra sine databehandlere, uden at risikovurdere og dermed tilpasse sit tilsyn, så det ikke ender med, at der bliver skudt gråspurve med kanoner. Med den nye erklæring med begrænset sikkerhed er der en mindre omkostningstung løsning – men databehandler skal stadig leve op til de samme krav, og dataansvarlig skal stadig føre tilsyn.

Læs mere
logning

EDBP’s seks nye anbefalinger

om overførsler til tredjelande

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDBP) har meldt sig på banen med seks anbefalinger, herunder foranstaltninger, som netop skal sikre EU’s beskyttelsesniveau ved overførsler til usikre tredjelande uden for EU/EØS. I rapporten fremgår en trin-for-trin guide til alle jer, som enten overfører personoplysninger eller overvejer at gøre det.

Læs mere
Tilsyn med databehandlere

Skal vi have en

databeskyttelses-
rådgiver (DPO)?

12. februar 2020

Hvem skal have en databeskyttelsesrådgiver (DPO)? Vi får tit det spørgsmål. Der er nogle betingelser for, hvornår man skal have en DPO.

Læs mere
Cyber- og informationssikkerhed

I Aarhus kommune:

23.000 børns data i fare for at ende i Googles hænder

12. november 2019

To kronikker i hhv. Stiften og Information om Aarhus kommunes indkøb af Google Chromebooks til samtlige folkeskoleelver.

Læs mere

Persondata:

Må jeg sende SMS til kunder og borgere?

20. september 2019

SMS til kunder og borgere: SMS’er har længe været en simpel og hurtig måde for såvel den offentlige som den private sektor at række ud til relevante registrerede, fx kunder, kontaktpersoner og borgere. Selvom tendensen er nedadgående, er dette stadig en udbredt metode – og det medfører spørgsmålet om, hvilke informationer en SMS til kunder og borgere må indeholde.

Læs mere
Borger tjekker sms fra kommunen

Hvem må slå op i

den elektroniske patientjournal?

20. februar 2019

Patientjournal: Helbredsoplysninger hører til de særlige kategorier af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen, der nyder særlig beskyttelse. Inden for sundhedsvæsenet er fortrolighed om de oplysninger, som en patient afgiver i forbindelse med behandling, en værdi, der er helt essentiel for et succesfyldt samarbejde mellem patient og sundhedsperson.

Læs mere
Data patientjournaler

Beskyttelse af forskningsdata:

Om styring af teknisk og menneskelig it-sikkerhed

13. februar 2019

Beskyttelse af forskningsdata: I 2018 blev der bevilget knap 9 mia. kr. til forskning. Forskningen i Danmark finansieres af den danske stat, EU og private samarbejdspartnere. Universiteternes forskningsdata har derfor stor økonomisk værdi, og det er Center for Cybersikkerheds vurdering, at truslen fra cyberspionage mod danske offentlige forskningsinstitutioner er høj.

Læs mere
Beskyttelse af forskningsdata

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!


Se hvordan vi behandler personoplysninger, dine rettigheder og hvordan du bruger dem i vores  ”privatlivspolitik".