Forløb:

GDPR Compliancepakke

3 måneder der løfter jeres GDPR-arbejde og udruster jer til opgaven.

Skabeloner til alle behov.
Skabeloner til alle behov.
Afrapportering
Afrapportering.
Kortlægning af persondata
Kortlægning af persondata.
Intelligent risikovurdering.
Intelligent risikovurdering.
Kontroller
Kontroller.
Mailsupport
Mailsupport.

GDPR Compliancepakke – kom godt i gang med GDPR-implementering

Vi kommer ikke udenom at GDPR/databeskyttelsesforordningen skal indarbejdes i alle virksomheders håndtering af følsomme personoplysninger, og kravene til databeskyttelse bliver ikke mindre i fremtiden. Det er nu der skal handles.

I har måske allerede kigget på GDPR, gjort lidt hist og her, men mangler stadig at komme helt i mål med arbejdet? Det forstår vi godt – der er mange andre ting, der kan føles vigtigere eller mere overskueligt at tage fat på i hverdagen.

Det er her DPO Danmarks Compliancepakke kommer ind i billedet. Denne pakke er jeres garanti for, at I kan følge jeres complianceproces helt til dørs – og med på vejen har I hele vores hold af specialister: DPO’er, it-specialister og jurister.

GDPR Compliancepakken er et 3 måneders forløb, hvor DPO Danmarks eksperter på GDPR området klæder jer grundigt på i forhold til GDPR, lovgivning, procedurer og processer.

I vil få viden om bl.a.:

 • lovgivning af databeskyttelse, fx håndtering af persondata, behandlingsgrundlag og opbevaring

 • at finde sårbare steder i jeres håndtering af persondata

 • at lave procedurer til anmeldelse af databrud

 • at håndtere registreredes rettigheder og samarbejdet med Datatilsynet

 • hvordan I dokumenterer processer, IT-systemer, IT-sikkerhed og cookies

 • at lave politikker for jeres interne og eksterne håndtering af data

 • hvordan I laver korrekte samtykkeerklæringer

 • at lave årshjul for audit og rapportering

Processen:

Selvom GDPR-reglerne er ens for alle, findes der ikke to ens GDPR-forløb, for alle organisationer og virksomheder er forskellige, og er på forskellige stadier i deres håndtering af persondata og implementering af databeskyttelsesforordningen. Vores opgave er at hjælpe jer i mål. Vi gør de komplekse regler og artikler til konkrete og brugbare løsninger for jer. Vi sætter en ære i at snakke GDPR, så alle kan være med – også selvom man er ny på området.

Et forløb med en GDPR Compliancepakke strækker sig typisk over 3 måneder:

 • Vi tager en afklarende snak om jeres behov

 • Vi laver en skræddersyet løsning til jer, der integrerer sig i jeres daglige arbejde med databeskyttelse

 • Forløbet starter med en ½ dags indledende workshop hos jer, hvor tager udgangspunkt i, hvor I er med GDPR lige nu

 • I de tre måneder assisterer vi jer med udarbejdelse af jeres politikker, processer og kontrolpunkter

 • Vores GDPR hotline er altid åben, når I mangler svar og gode råd

 • I slutningen af de tre måneder holder vi en afsluttende workshop, hvor vi samler op, og gennemgår eventuelle spørgsmål; det er også her, vi får struktur på jeres kommende compliancearbejde

 

Hvad indeholder DPO Danmarks GDPR Compliancepakke?

Pakken er udarbejdet af erfarne DPO’er, jurister, IT-specialister og compliancerådgivere, og vi garanterer at spare jer for både tid, penge og besvær. DPO Danmarks Compliancepakke sikrer en bekymringsfri og overskuelig proces, når I skal forhandle jeres produkt. Pakken indeholder:

 • Artikel 30-fortegnelse
 • Risikovurdering
 • Overblik over dataansvarlige som organisationen har DBA med
 • Overblik over underdatabehandlere
 • Overblik over håndtering af krav efter databehandleraftalen
 • Risikovurdering af underdatabehandlere og valg af tilsynskoncept
 • Skræddersyet databehandleraftale
 • Privatlivspolitik
 • Ansvars- og rollediagram
 • GDPR årshjul
 • TIA ved underdatabehandlere i usikre tredjelande
 • Overblik over sikkerhedsforanstaltninger: informationssikkerhedspolitik, IT-håndbog, netværksoversigt, fysisk sikring
 • Beredskabs- og genetableringsplan
 • Medarbejdersikkerhed: tjekliste ved tiltrædelse og fratrædelse
 • Procedure for fortegnelse
 • Procedure for risikovurdering
 • Procedure for håndtering af underdatabehandlere
 • Procedure for sletning
 • Procedure for håndtering af datasikkerhedsbrud
 • Procedure for håndtering af henvendelser fra de registrerede
 • Vedligeholdelsesplan for procedurer
 • DPO vurderingsskrivelse
 • Compliancetjek for nye leverandører

Med DPO Danmarks Compliancepakke bliver I klar til de krav der stilles til rollen som databehandler. Compliancepakken er også en del af vores GDPR-partner program.

Kontakt os for at høre nærmere.

Book møde

Book et møde med Michael eller en af vores konsulenter, til en snak om persondatasikkerhed i jeres virksomhed.

  Se hvordan vi behandler personoplysninger, dine rettigheder og hvordan du bruger dem i vores  ”privatlivspolitik” og “cookiepolitik”.