ekstern_dpo_header

Skal din organisation eller virksomhed udpege en DPO?

Outsourcing kan spare dig mange penge

og sikre dig den bedste kvalitet.

Vores team består af DPO’er, jurister, IT-teknikere og compliance-rådgivere. Vi har valgt den sammensætning fordi vi mener, at den bedste og mest komplette DPO-service består ikke kun i det juridiske ,men også i de it-tekniske og organisatoriske forhold.

Vores team holder jer ajour på udviklingen indenfor compliance og IT-sikkerhed. Vi hjælper jer med at rette ind, når der opstår forhold som er relevante for jer, som fx. Nyheder, domme eller præcedens af anden art.

Hvad er processen?

Vores samarbejde starter med et implementeringsforløb, hvor vi foretager en overordnet gennemgang sammen med jer, for at sikre, at I efterlever de nødvendige forhold.

Vi udpeger et team med forskellige baggrunde og specialer (IT-sikkerhed, jura, compliance), som fungerer under en fast kontaktperson.

Derefter påtager vi os ansvaret som nævnt i Persondataforordningens artikler 37-39. Det indebærer specifikt tilsyn og rådgivning i forhold til tilrettelæggelse af persondataretslige forhold, som f.eks.:

 • Generelle spørgsmål om processer omkring persondatahåndtering, såsom politikker og procedurer.
 • Samarbejdsrelationer med underdatabehandlere (databehandleraftaler, risikovurdering, tilsyn osv.).
 • Kommentering og overvågning af organisations politikker, kontrakter, forpligtelser osv. i dens rolle som hhv. databehandler og dataansvarlig.
 • Løbende deltagelse i afvejning af risici (formelle risikovurderinger mv.), herunder it-sikkerhedsmæssige forhold.
 • Overvejelser i konkrete tilfælde i relation til persondataregistrering ift. generelle retningslinjer og lovgivning.
 • Dialog med medarbejdere og ledelse omkring generelle databeskyttelsesforhold.
 • Dialog med registrerede samt Datatilsyn.
 • Assistance ved databrud.
 • Løbende dialog omkring udviklingen inden for databeskyttelsesområdet ift. lovgivning, praksis, tekniske muligheder osv.

Derudover, er følgende en fast del af vores service:

 • Udføre skriftligt eller fysisk tilsyn inkl. rapport som evt. drøftes med organisationens ledelse.
 • Deltagelse i statusmøder med referat og anbefalinger.
 • Tilsyn og rådgivning på området omkring medarbejderinformationer (awareness).
 • Assistance ved eventuel henvendelse eller besøg fra Datatilsynet
 • GDPR Hotline, som både kan håndtere generelle GDPR-relaterede forhold, mere specifikke forhold for den enkelte organisation, men som også fungerer som nødkontakt i tilfælde af databrud eller særligt kritiske forhold
 • Online adgang til ControlGDPR
 • Årsrapport med status og anbefalinger til ledelsen

Hvad er prisen på en DPO?

Det er stort set umuligt at svare på før man har foretaget en grundig modenhedsanalyse, hvor vi gennemgår hvor langt I er i arbejdet af implementering af GDPR. Det kommer også an på hvad der er for nogle processer virksomheden har ifm. databehandling, hvor mange systemer I har, hvor stor kontaktflade I har med de registrerede osv.

Ring og tag en snak med os. For at give en fornemmelse af, hvad månedsprisen kan være så er der nogle eksempler her nedenunder. Listen er ikke udtømmende og priserne er kun vejledende:

Din virksomhed er typisk:

– Mindre HR-virksomhed
– Mindre 2. aktør
– Fertilitetsklinik
– App-udviklere

I har forholdsvis få systemer og lidt kontakt til de registrerede.

Din virksomhed er typisk:

– Dataanalyse
– Forskningsenhed
– Skolefællesskab
– Fitnesscenter

I har flere systemer og mere kontakt til de registrerede.

Din virksomhed er typisk:

– Større offentlige organisation, som f.eks. en kommune eller styrelse

I har f.eks. mange systemer, mange journaler, mange registrerede og/eller register om sundhedsoplysninger. I kan have medarbejdere og afdelinger er spredt over verdenen, der kræver grænseoverskridende behandling af data. I kan have mange afdelinger, mange leverandører og/eller legacy systemer.

Ring og hør mere – vi guider dig igennem hele processen.

Michael Nielsen

Michael Nielsen

DPO, Partner, Direktør

Mail: mni@dpo-danmark.dk
Telefon: 51 86 16 16