Persondata: Hvilke oplysninger må jeg behandle om mine kunder?

Det spørgsmål, vi får oftest, er nok: ”Må jeg behandle de her oplysninger om mine kunder?” Spørgsmålet bunder i, at man har hørt, at der snart kommer ny lovgivning om persondata, men at man ikke rigtigt ved, hvad der bliver ændret.

Den gode nyhed er, at i langt de fleste tilfælde, så må du.

Reglen i den nye lovgivning om persondata er klar. Hvis det, du gør, ikke er tilladt, så er det forbudt. Du skal – som jurister siger – have hjemmel til at behandle oplysningerne.

I loven er der flere forskellige hjemler – her er de to vigtigste for almindelige virksomheder:

  1. Samtykke: Hvis den registrerede giver sit samtykke til behandlingen, så må du gerne behandle oplysningerne. Samtykket skal være frivilligt, specifikt og utvetydigt. Den nemmeste måde at kontrollere det på, er at give samtykket til én, der ikke ved, hvad du laver. Hvis den person ikke på baggrund af samtykkeerklæringen kan gennemskue, hvad du gør, så er den ikke tydelig nok.
  2. Opfyldelse af kontrakt: Hvis du har en aftale eller en kontrakt med den registrerede (en kunde for eksempel), så må du behandle de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålet med aftalen. Det er vigtigt at forstå, at en aftale ikke er en åben motorvej til at behandle alle mulige oplysninger om kunden. Du må kun behandle de nødvendige informationer.

Hvordan bruger jeg det?

Først skal du have et overblik over, hvilke persondata din virksomhed registrerer, og hvad I gør ved dem. Når du har det, så skal du vurdere hver enkelt registrering og behandling. Det første spørgsmål er, om registreringen og behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale? Hvis det er tilfældet, skal du ikke gøre mere. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formentlig indhente et samtykke fra den registrerede.

Hvis du er i tvivl

Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt en bestemt behandling kræver samtykke, så er du velkommen til at sende os en mail på info@dpo-dk.dk og spørge. Vi vil så give vores vurdering. Vi forsøger at samle konkrete og praktiske eksempler, så vi forbeholder os ret til offentliggøre svaret i anonym form. Men du får selvfølgelig også et personligt svar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply