Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem DPO Danmark ApS og andre hjemmesider, der administreres af DPO Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, DPO Danmark ApS påtager sig.

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og DPO Danmark ApS. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden.

DPO Danmark ApS kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter DPO Danmark ApS slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte brug af hjemmeside eller køb af vores produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

 

Generelle oplysninger

DPO Danmark ApS

40863427

Jens Kofods gade 1

kontakt@DPO-Danmark.dk

51861616

DPO Danmark ApS er formidler og leverandør af serviceydelser og rådgivning heraf DPO og GDPR-ydelser på abonnement. DPO Danmark ApS faciliteter rådgivning og services leveret af vores uddannede medarbejdere.

 

Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare. Alle priser er eksklusive moms og angives i DKK.

DPO Danmark ApS kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. DPO Danmark ApS kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.

Alle ordrer tillægges fragtomkostninger. Ved bestilling efter personlig aftale med DPO-Danmark ApS  vil den endelig pris fremgå af fakturaen, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

Hos DPO Danmark ApS modtages betalingen gennem faktura, hvor der betales et halvt år ad gangen fremadrettet. Betalingen skal ske senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen.

Fortrolighed

Hos DPO Danmark ApS mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

 

Ansvar
DPO Danmark ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for DPO Danmark ApS kontrol.

Opsigelse

Vores abonnementer tegnes med en to (2) årig aftale ad gangen, hvorefter abonnementet tegnes på ny. Ved opsigelse af abonnement, skal det ske med det gældende opsigelsesvarsel, som er tre (3) måneder før hver års dato. Opsigelsen skal ske på mail.

 

Købeloven

Købelovens regler finder ikke anvendelse på vores tjenesteydelser. Såfremt vores services lider af mangler, vil DPO Danmark ApS på bedste vis forsøge at afhjælpe. Dette er dog i sidste ende op til DPO Danmark ApS at vurdere om en afhjælpning er berettiget.

Afhjælpningen fra DPO Danmark vil ikke en mulighed, såfremt manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på  vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Firmanavn, CVR nummer, telefon nummer samt e-mailadresse.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

 

 

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem DPO Danmark ApS samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Frederiksberg byret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@dpo-danmark.dk

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg 8800

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse kontakt@DPO-Danmark.dk.