Forløb:

GDPR Kom-godt-i-gang

3 måneder der løfter jer

Skabeloner til alle behov.
Skabeloner til alle behov.
Afrapportering
Afrapportering.
Kortlægning af persondata
Kortlægning af persondata.
Intelligent risikovurdering.
Intelligent risikovurdering.
Kontroller
Kontroller.
Mailsupport
Mailsupport.

For mange organisationer kan compliancearbejdet føles som at skulle bestige et bjerg. Du kan måske se målet, men arbejdet virker uoverskueligt og langstrakt.

Organisationen skal lære en række nye begreber, og nye procedurer skal flettes ind i hverdagen. Sammen skal I også lære, hvad I skal gøre, hvis der sker et brud på reglerne, og hvad I skal forberede, når datatilsynet kommer.

Så hvor skal I starte henne?

Hos DPO Danmark er vi specialister i databeskyttelse, og med vores GDPR Kom-godt-i-gang, hjælper vi jer over 3 måneder godt fra start med jeres compliancearbejde, så I får de nødvendige kompetencer og know-how i alt med GDPR.

Konkrete kompetencer til GDPR

I vil blive undervist af et hold af specialister, der spænder fra GDPR-juristen, der kender det juridiske til bunds, til IT-teknikeren, der helt præcist ved, hvordan I fletter den tekniske del af databeskyttelse ind i hverdagen.

I får en indføring om lovgivningen på området og en gennemgang af complianceteori og konkrete værktøjer til at gøre håndtering af persondata håndgribelig og let tilgængelig.

I lærer f.eks.:
– om lovgivning af persondata, fx håndtering af persondata, behandlingsgrundlag og opbevaring
– at finde sårbare steder i jeres håndtering af persondata
– at lave procedurer til anmeldelse af databrud
– at håndtere registreredes rettigheder og samarbejdet med Datatilsynet
– hvordan I dokumenterer processer, IT-systemer, IT-sikkerhed og cookies
– at lave politikker for jeres interne og eksterne håndtering af data
– hvordan I laver korrekte samtykkeerklæringer
– at lave årshjul for audit og rapportering

Ingen forløb er ens

Selvom GDPR-reglerne er ens for alle, findes der ikke et typisk GDPR-forløb, fordi alle organisationer er forskellige – og på forskellige stadier i deres håndtering af persondata.

Overordnet har et forløb med DPO Danmark følgende rammer:

1. Vi tager en afklarende snak om jeres behov
2. Vi laver efter det en pakke, der integrerer sig i jeres daglige arbejde med databeskyttelse
3. Forløbet starter med en ½ dags indledende workshop hos jer, hvor vi assisterer jer der, hvor I er
med GDPR
4. I resten af de tre måneder assisterer vi jer med udarbejdelse af jeres politikker, processer og
kontrolpunkter. Desuden kan I via vores hotline ringe til os, hvis I mangler svar og gode råd
5. I slutningen af de tre måneder holder vi en afsluttende workshop, hvor vi går igennem de
spørgsmål, som I måtte have. Det er også her, vi snakker om jeres kommende compliancearbejde

Book møde

Book et møde med Michael eller en af vores konsulenter, til en snak om persondatasikkerhed i jeres virksomhed.

    Ved tilmelding via vores ”book møde-formular” behandler vi dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Se hvordan vi behandler personoplysninger, dine rettigheder og hvordan du bruger dem i vores  ”privatlivs- og cookiepolitik”.

    Relaterede artikler: