Webinar:

GDPR for øvede

GDPR-webinarer for fagfolk

Skabeloner til alle behov.
Skabeloner til alle behov.
Afrapportering
Afrapportering.
Kortlægning af persondata
Kortlægning af persondata.
Intelligent risikovurdering.
Intelligent risikovurdering.
Kontroller
Kontroller.
Mailsupport
Mailsupport.

Allerede afholdte webinarer, som kan ses on-demand

I efteråret 2020 afholdt DPO Danmark en webinar-serie, hvor vi gik i dybden med arbejdet som DPOer eller GDPR-ansvarlig i en virksomhed. Vi lægger vægt på at GDPR ligger i krydsfeltet mellem jura og it, og at en af de væsentligste forudsætninger for at lykkes med at efterleve forordningen er, at det implementeres så praktisk som muligt.

Vi gik i 100% nørd-mode i disse webinars. De er ikke for lægmænd, men DPO’er, jurister, og GDPR-ansvarlige, der gerne vil fordybe sig. Det er selvfølgelig gratis at se webinarerne. Nedenfor er links til allerede afholdte webinarer.

Schrems II – Hvad gør vi nu? – afholdt, se on-demand her
Det næste i rækken af DPO Danmark GDPR webinarer for øvede bliver et julewebinar den 15/12-2020, hvor vi nørder med Schrems II. Vi gør det som sædvanligt helt praktisk og gratis.

Forstå betydningen af en revisorerklæring ISAE 3000 GDPR – afholdt, se on-demand her

Som DPO modtager du sandsynligvis en række revisorerklæringer fra databehandlere. Men hvad betyder de? Vi gennemgår ISAE 3000 GDPR, punkt for punkt; dens betydning og indhold, og berører også ISAE 3402 og ISO 27001/27701-certificeringer.

Hvordan fører du tilsyn med dine databehandlere? – afholdt, se on-demand her

Hvordan fører du dit eget tilsyn – helt lavpraktisk? Vi gennemgår de emner, man skal igennem ved tilsyn, startende fra en risikovurdering af databehandlere, til vurdering af og konkret tilrettelæggelse af tilsyn. Vi ser på både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, og vi gennemgår et eksempel på, hvordan et tilsynsskema kan opbygges – som du også får til eget brug bagefter.

Benyt artikel 30-fortegnelse som opslagsværk – afholdt, se on-demand her

Har virksomheden styr på politikker? Hvornår følger vi op på..? Hvordan var det med slettepolitik for..? Er risikovurderingen opdateret..?  En udvidet artikel 30-fortegnelse kan være en af grundpillerne for systematisk arbejde med databeskyttelse. Vi gennemgår hvordan.

Hvordan bygger du dine GDPRkontroller op? – afholdt, se on-demand her

Hvilke kontroller er essentielle for et succesfuldt GDPR-arbejde? Får du fulgt op på privatlivspolitik og sletning? Hvad med vedligeholdelse af fortegnelsen, risikoanalysen, dokumentation af udførte procedurer, osv.?

Vi gennemgår it-kontroller, databehandlertilsyn, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Overblik og struktur med GDPR-software – afholdt, se on-demand her

I DPO Danmark savnede vi en applikation, der kunne omfavne alle facetter af GDPR-arbejdet til brug i vores eget arbejde. Det fandtes ikke i sin tid – derfor lavede vi vores eget. Vi bryggede videre og forbedrede det, og synes, at nu vi kan gøre det tilgængeligt for eksterne. Vi gennemgår hvilke elementer vi i vores arbejde som DPO og it-revisorer har sat størst pris på i sådan et software.

Netværk for specialister – savner du sparring og fagligt fællesskab?

Så er vores netværk noget for dig. Vi har et netværk for offentlige myndigheder og et for private virksomheder, hvor vi gennemgår seneste praksis fra tilsynsmyndighederne og domstolene. Vi tager fat på de seneste emner, der fylder meget hos vores kunder og os.

Det er vigtigt for os, at netværket både er praktisk og pragmatisk.

Læs mere her: https://dpo-danmark.dk/netvaerk

Book møde

Book et møde med Michael eller en af vores konsulenter, til en snak om persondatasikkerhed i jeres virksomhed.

    Ved tilmelding via vores ”book møde-formular” behandler vi dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Se hvordan vi behandler personoplysninger, dine rettigheder og hvordan du bruger dem i vores  ”privatlivs- og cookiepolitik”.

    Relaterede artikler: