GDPR Hjælp

GDPR-hjælp på abonnement.

Vi gør behandling af persondata simpelt for dig.

Uanset om du er nybegynder eller øvet, så har vi en løsning til dig.

Få adgang til landets førende compliance-eksperter til overskuelige priser.

Vi har sammensat et fuldt complianceforløb, der dækker hele processen med at skabe overblik over datahåndtering, persondatapolitik og IT-sikkerhed – så I kan komme i mål med dataforordningen på 30 dage.

Vi starter med en ½-dags-workshop i jeres virksomhed, hvor vi gennemgår processen og sikrer, at I er godt i gang med det arbejde, I skal udføre. Mens I arbejder med forretningsgange og politikker, kan I trække på vores hjælp telefonisk, hvis der opstår udfordringer.

Vi runder forløbet af også med en ½-dags-workshop i jeres virksomhed, hvor vi gennemgår det videre arbejde med audit og kontrol af jeres håndtering af persondata.

Under forløbet udvikles følgende dokumentation og procedurer:

  • Udarbejdelse af risikoanalyse for virksomhedens persondatahåndtering.
  • Artikel 30 fortegnelse over kategorier af persondata, behandlingsgrundlag, opbevaring.
  • Dokumentation af processer og IT-systemer, IT-sikkerhed, cookies.
  • Politikker for intern/ekstern datahåndtering, samtykkeerklæringer m.v.
  • Dataansvarlige og databehandlere, krav til databehandleraftaler, overførsler til tredjelande.
  • Udarbejdelse af procedurer omkring anmeldelse af databrud, håndtering af den registreredes rettigheder og samarbejdet med Datatilsynet.
  • Udarbejdelse af årshjul for audit og rapportering.

Adgang til ControlGDPR – specialdesignet software til persondatahåndtering

Som en del af forløbet har I gratis adgang til vores IT-platform, ControlGDPR, som leder jer igennem arbejdet med at overholde lovgivningen. ControlGDPR kan benyttes i jeres løbende GDPR compliancearbejde. Platformen giver overblik over jeres persondatahåndteringsprocesser, så I nemt kan imødekomme anmodninger fra registrerede personer og dokumentere jeres overholdelse af lovgivningen over for Datatilsynet.

Pris (engangsbeløb): 29.990,-

Når du er blevet klar til et fortsat compliancearbejde, kan du vælge mellem tre forskellige abonnementer:

Ring og hør mere – vi guider dig igennem hele processen.

Michael Nielsen

Michael Nielsen

DPO, Partner, Direktør

Mail: mni@dpo-danmark.dk
Telefon: 51 86 16 16