ControlGDPR til virksomheder og forskningsenheder

Ideen omkring ControlGDPR er at give virksomheder en nem løsning i forhold til deres compliance.

I vores udvikling har vi haft fokus på at det skal brugervenligt for brugerne første gang de bruger softwaren. Det andet fokus har været, at det skal være nemt at finde frem til eksisterende proces, hvis der f.eks. er tvivl spørgsmål omkring hvordan man håndterer en proces.

Der findes en lang række features i systemet, som er beskrevet nedenfor

ControlGDPR tilbyder følgende funktioner

ControlGDPR DashboardSkabelonerRapporterPersondatalovenKortlægning af persondata
Kortlægning af persondata

Kortlægning af it-systemer

Overblik af kontroller

Gap analyse – Hvad skal der til for at I overholder loven

Hvad gør vi når vi får et databrud?

Persondatapolitikker

Samtykker

Databehandleraftaler

IT sikkerhedspolitikker

Fortegnelsen til Datatilsynet

Fuld rapport til rapportering

Overvågning af lovændringer

Automatisk opdatering af skabeloner

Tilretning i forhold til gældende retpraksis

Beskrivelser / dokumentation

Hjemmel

Dataflow

Risikohåndtering

Compliance løsninger med to-do’s

Lav dine egne kontroller

Disse firmaer passer på deres persondata sammen med os